Traballa con nós

SELECCIÓN DE PERSOAL

Apertura de selección de persoal vinculada á posible concesión de fondos a través da Subvención do Programa de Axudas Municipais para o Fomento do Emprego do Concello de Vigo, dentro do Plan Local de Emprego 2018.

5 POSTOS DE TRABALLO

 1. Educador/a ambiental. Código EA_2018

Requisitos:

 • Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016
 • Posesión do CELGA 4
 • Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 • Licenciatura/grao en bioloxía ou CC. Ambientais
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre
 • Carné de conducir e coche propio.

Tarefas:

 • Actividades medioambientais con diferentes colectivos. 
 • Xestión e mantemento dunha horta ecolóxica e un viveiro. 
 • Dinamización dun espazo medioambiental
 • Impartición formación en medioambiente.
 • Respiros familiares e excursións.

Precísase dispoñibilidade horaria.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 1 de xullo – 30 de setembro 2018

 1. 1 posto de Auxiliar de Mantemento. Código AM_2018

Requisitos:

 • Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 • Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 • Discapacidade igual ou superior ao 33%
 • Graduado escolar ou equivalente.
 • Coñecementos e/ou experiencia demostrable en actividades relacionadas con tarefas de mantemento

Tarefas:

 • Realización de arranxos e tarefas de mantemento da entidade.

            Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

 1. 1 posto de Peón Xardineiro. Código PX_2018

Requisitos:

 • Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 • Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 • Discapacidade igual ou superior ao 33%
 • Graduado escolar ou equivalente
 • Coñecementos e/ou experiencia demostrable en actividades relacionadas co medioambiente. 

Tarefas:

 • Actividades de xardinería e horta. 
 • Limpeza de espazos verdes. 
 • Mantemento dunha horta ecolóxica e un viveiro.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

 1. 1 posto de Auxiliar de limpeza. Código AL_2018

Requisitos:

 • Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 • Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 • Discapacidade igual ou superior ao 33%
 • Graduado escolar ou equivalente

Tarefas:

 • Limpeza da entidade.
 • Servir de apoio no referido á limpeza ás persoas con discapacidade da entidade para a adquisición de aprendizaxes para unha vida autónoma.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

 1. Monitor/a de actividades de tempo libre. Código MTL_2018

Requisitos:

 • Persoa empadroada no Concello de Vigo con data anterior ao 1 de xaneiro de 2016.
 • Posesión do CELGA 4
 • Inscrición no Servizo Galego de Colocación
 • Título de monitor/a de actividades de tempo libre
 • Formación e/ou experiencia en discapacidade
 • Valorable formación específica en Saúde Mental

Tarefas:

 • Organización de excursións e actividades ao aire libre.
 • Respiros familiares.
 • Organización de actividades de vida autónoma.
 • Actividades de dinamización infantil e veciñal.
 • Actividades de animación lectora e dinamización de biblioteca. 
 • Precísase dispoñibilidade horaria.

Contratación supeditada á concesión da subvención de Fomento do Emprego por parte do Concello de Vigo. Duración prevista: 15 febreiro – 30 setembro 2018

 Persoas interesadas, enviar correo a xarumaorg@gmail.com, indicando no asunto o código da oferta máis o nome persoal, xunto coa seguinte documentación:

 • Currículo
 • Certificado ou volante de empadronamento
 • Tarxeta de demandante de emprego

Non se terán en conta os currículos que non cumpran os requisitos esixidos nin envíen a documentación necesaria.

Tan só se admitirán propostas por esta vía.

Ata o 10 de febreiro inclusive para as contratacións que se pretenden iniciar en febreiro.

Ata o 28 de xuño inclusive para as contratacións que se pretenden iniciar en xullo.

 Recorda que temos na nosa entidade un servizo de orientación ao emprego á túa disposición! Punto EmpregARTE

As persoas solicitantes aceptan autilización dos seus datos persoais pola Concellería de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación cos Sindicatos do Concello de Vigo, exclusivamente para os fins que se definen nas bases de convocatoria da Subvención para o Fomento do Emprego de Entidades sen ánimo de lucro, publicado no BOP do 6 de marzo de 2017, cumprindo cos requisitos establecidos no RD 1720/2007 do 21 de decembro polo que se aproba o regulamento da Lei 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal.